Onze services

Security

Hans Mink heeft de opleiding, ervaring, deskundigheid en vakkundigheid op het gebied van beveiliging en kan derhalve op passende wijze adviezen geven over te treffen beveiligingsmaatregelen en/of aan dergelijke adviezen uitvoering te kunnen geven en/of leiding te kunnen geven op het gebied van beveiliging. Hans Mink is gerechtigd het keurmerk RSE te gebruiken.

Trainingen

MSTA wil de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving bevorderen. MSTA doet dit door het ontwikkelen en organiseren van praktijkgerichte opleidingen en trainingen.

Advies

MSTA kan de veiligheid/leefbaarheid in een woongebied vergroten en een omgeving creëren waarin het prettig werken, wonen en verblijven is. MSTA kan maatwerk hierin leveren. Onze aanpak en oplossingen zijn vaak innovatief en zeker doeltreffend.

MSTA kan ook een bijdrage leveren aan een veiligere werkomgeving voor overheidsdiensten als politie, brandweer en ambulancemedewerkers. De slogan “Handen af van onze hulpverleners” staat bij MSTA bovenaan op de prioriteitenlijst.

Onze trainingen

Neem direct contact met ons op voor meer informatie: